Zásady ochrany osobných údajov

Posledy aktualizované:

Tieto Zásady ochrany osobných údajov opisujú naše zásady a postupy týkajúce sa zhromažďovania, používania a zverejňovania vašich údajov pri používaní Služby a informujú vás o vašich právach na ochranu osobných údajov a o tom, ako vás chráni zákon.

Vaše osobné údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie Služby. Používaním Služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

Výklad a definície

Výklad

Slová, ktorých začiatočné písmeno je veľké, majú význam definovaný za nasledujúcich podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sú uvedené v jednotnom alebo množnom čísle.

Definície

Na účely týchto Zásad ochrany osobných údajov:

 • Konto znamená jedinečné konto vytvorené pre vás na prístup k našej službe alebo jej častiam.

 • Spoločník znamená subjekt, ktorý kontroluje, je kontrolovaný alebo je pod spoločnou kontrolou so stranou, pričom "kontrola" znamená vlastníctvo 50 % alebo viac akcií, majetkových podielov alebo iných cenných papierov oprávnených hlasovať pri voľbe riaditeľov alebo iných riadiacich orgánov.

 • Spoločnosť (v tejto zmluve označovaná buď ako "Spoločnosť", "My", "My" alebo "Naša") sa vzťahuje na ostrovhudby.sk.

 • Cookies sú malé súbory, ktoré webová stránka umiestňuje do Vášho počítača, mobilného zariadenia alebo akéhokoľvek iného zariadenia a ktoré okrem iného obsahujú údaje o Vašej histórii prehliadania na danej webovej stránke.

 • Krajina sa vzťahuje na:

 • Krajina: Slovensko

 • Zariadenie znamená akékoľvek zariadenie, ktoré môže pristupovať k Službe, napríklad počítač, mobilný telefón alebo digitálny tablet.

 • Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby.

 • Služba sa vzťahuje na Webovú stránku.

 • Poskytovateľ služieb je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracúva údaje v mene Spoločnosti. Ide o spoločnosti alebo fyzické osoby tretích strán, ktoré Spoločnosť zamestnáva na uľahčenie poskytovania Služby, na poskytovanie Služby v mene Spoločnosti, na vykonávanie služieb súvisiacich so Službou alebo na pomoc Spoločnosti pri analýze spôsobu používania Služby.

 • Údajmi o používaní sa rozumejú automaticky zhromažďované údaje, ktoré sú generované buď používaním Služby, alebo zo samotnej infraštruktúry Služby (napríklad trvanie návštevy stránky).

 • Webová stránka sa vzťahuje na ostrovhudby.sk, prístupná z ostrovhudby.sk

 • Vy znamená jednotlivca, ktorý pristupuje k Službe alebo ju používa, prípadne spoločnosť alebo inú právnickú osobu, v mene ktorej takýto jednotlivec pristupuje k Službe alebo ju používa.

Zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov

Typy zhromažďovaných údajov

Osobné údaje

Počas používania našej Služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné údaje, ktoré možno použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu. Osobne identifikovateľné údaje môžu okrem iného zahŕňať:

 • Emailová adresa

 • Údaje o používaní

Údaje o používaní

Údaje o používaní sa zhromažďujú automaticky pri používaní Služby.

Údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho zariadenia (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej Služby, ktoré ste navštívili, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadenia a iné diagnostické údaje.

Keď pristupujete k Službe prostredníctvom mobilného zariadenia alebo cez mobilné zariadenie, môžeme automaticky zhromažďovať určité informácie, okrem iného typ mobilného zariadenia, ktoré používate, jedinečný identifikátor vášho mobilného zariadenia, IP adresu vášho mobilného zariadenia, váš mobilný operačný systém, typ mobilného internetového prehliadača, ktorý používate, jedinečné identifikátory zariadenia a iné diagnostické údaje.

Môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré váš prehliadač odošle vždy, keď navštívite našu službu alebo keď k službe pristupujete pomocou mobilného zariadenia alebo prostredníctvom neho.

Sledovacie technológie a súbory cookie

Na sledovanie aktivity v našej službe a ukladanie určitých informácií používame súbory cookie a podobné sledovacie technológie. Používané technológie sledovania sú majáky, značky a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšovanie a analýzu Našej služby. Technológie, ktoré používame, môžu zahŕňať:

 • Súbory cookie alebo súbory cookie prehliadača. Súbor cookie je malý súbor umiestnený vo vašom zariadení. Vášmu prehliadaču môžete dať pokyn, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby informoval o odoslaní súboru cookie. Ak však Súbory cookie neprijmete, možno nebudete môcť používať niektoré časti našej Služby. Pokiaľ ste neupravili nastavenie Vášho prehliadača tak, aby odmietal súbory cookie, naša Služba môže používať súbory cookie.
 • Webové majáky. Určité časti našej Služby a naše e-maily môžu obsahovať malé elektronické súbory známe ako webové signály (označované aj ako jasné gify, pixelové značky a jednopixelové gify), ktoré Spoločnosti umožňujú napríklad počítať používateľov, ktorí navštívili tieto stránky alebo otvorili e-mail, a na ďalšie súvisiace štatistiky webovej stránky (napríklad zaznamenávanie obľúbenosti určitej časti a overovanie integrity systému a servera).

Súbory cookie môžu byť "Trvalé" alebo "Revízne" súbory cookie. Trvalé súbory cookie zostávajú vo Vašom osobnom počítači alebo mobilnom zariadení, keď prejdete do režimu offline, zatiaľ čo súbory cookie relácie sa vymažú hneď, ako zavriete svoj webový prehliadač.

Súbory cookie relácie aj trvalé súbory cookie používame na účely uvedené nižšie:

 • Nezbytné / nevyhnutné súbory cookie

  Typ:

  Účel: Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby sme Vám mohli poskytovať služby dostupné prostredníctvom webovej stránky a umožniť Vám používať niektoré jej funkcie. Pomáhajú overovať používateľov a predchádzať podvodnému používaniu používateľských účtov. Bez týchto súborov cookie nie je možné poskytovať služby, o ktoré ste požiadali, a tieto súbory cookie používame len na to, aby sme vám tieto služby mohli poskytovať.

 • Pravidlá používania súborov cookie / oznámenie o prijatí súborov cookie

  Typ: Trvalé súbory cookie

  Spravuje: Súbory cookie, ktoré sa používajú v rámci systému:

  Účel: Tieto súbory cookie identifikujú, či používatelia súhlasili s používaním súborov cookie na webovej stránke.

 • Funkčné súbory cookie

  Typ: Trvalé súbory cookie

  Spravuje: Súbory cookie, ktoré sa používajú v praxi: My

  Účel: Tieto súbory cookie nám umožňujú zapamätať si voľby, ktoré urobíte pri používaní Webovej lokality, napríklad zapamätať si vaše prihlasovacie údaje alebo preferencie jazyka. Účelom týchto súborov cookie je poskytnúť Vám osobnejšie skúsenosti a zabrániť tomu, aby ste museli pri každom použití Webovej lokality znovu zadávať svoje preferencie.

Ďalšie informácie o súboroch cookie, ktoré používame, a o Vašich možnostiach týkajúcich sa súborov cookie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie alebo v časti Súbory cookie v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

Použitie vašich osobných údajov

Spoločnosť môže používať osobné údaje na tieto účely:

 • na poskytovanie a údržbu našej Služby vrátane monitorovania používania našej Služby.

 • na správu vášho účtu: na správu vašej registrácie ako používateľa Služby. Vami poskytnuté osobné údaje vám môžu umožniť prístup k rôznym funkciám Služby, ktoré sú vám ako registrovanému používateľovi k dispozícii.

 • Na plnenie zmluvy: vypracovanie, dodržiavanie a plnenie kúpnej zmluvy na produkty, položky alebo služby, ktoré ste si zakúpili, alebo akejkoľvek inej zmluvy s nami prostredníctvom Služby.

 • Na kontaktovanie: Na kontaktovanie prostredníctvom e-mailu, telefonických hovorov, SMS správ alebo iných rovnocenných foriem elektronickej komunikácie, ako sú napríklad push notifikácie mobilnej aplikácie týkajúce sa aktualizácií alebo informačných oznámení súvisiacich s funkciami, produktmi alebo zmluvne dohodnutými službami vrátane bezpečnostných aktualizácií, ak je to potrebné alebo primerané na ich realizáciu.

 • Na poskytovanie noviniek, špeciálnych ponúk a všeobecných informácií o ďalších tovaroch, službách a podujatiach, ktoré ponúkame a ktoré sú podobné tým, ktoré ste si už zakúpili alebo o ktoré ste sa zaujímali, pokiaľ ste sa nerozhodli takéto informácie nedostávať.

 • Na vybavovanie Vašich požiadaviek: Na vybavovanie a správu Vašich požiadaviek adresovaných Nám.

 • Na prevody podniku: Vaše údaje môžeme použiť na vyhodnotenie alebo uskutočnenie fúzie, odpredaja, reštrukturalizácie, reorganizácie, zrušenia alebo iného predaja alebo prevodu niektorých alebo všetkých Našich aktív, či už ako pokračujúceho podniku alebo v rámci konkurzu, likvidácie alebo podobného konania, v ktorom sú medzi prevedenými aktívami aj nami uchovávané osobné údaje o používateľoch našich služieb.

 • Na iné účely: Vaše údaje môžeme použiť na iné účely, napríklad na analýzu údajov, identifikáciu trendov používania, určenie účinnosti našich propagačných kampaní a na hodnotenie a zlepšovanie našej Služby, produktov, služieb, marketingu a vašich skúseností.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať v nasledujúcich situáciách:

 • S poskytovateľmi služieb: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s poskytovateľmi služieb, aby sme mohli monitorovať a analyzovať používanie našich služieb, kontaktovať vás.
 • Pre prevody podniku: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať alebo previesť v súvislosti s akoukoľvek fúziou, predajom majetku spoločnosti, financovaním alebo akvizíciou celého nášho podniku alebo jeho časti inej spoločnosti alebo počas rokovaní o nich.
 • S pridruženými spoločnosťami: Vaše údaje môžeme zdieľať s Našimi pridruženými spoločnosťami, pričom v takom prípade budeme od týchto pridružených spoločností vyžadovať, aby dodržiavali tieto Zásady ochrany osobných údajov. Pridružené spoločnosti zahŕňajú Našu materskú spoločnosť a akékoľvek iné dcérske spoločnosti, partnerov v spoločnom podniku alebo iné spoločnosti, ktoré kontrolujeme alebo ktoré sú pod našou spoločnou kontrolou.
 • S obchodnými partnermi: Vaše údaje môžeme zdieľať s Našimi obchodnými partnermi, aby sme Vám ponúkli určité produkty, služby alebo propagačné akcie.
 • S inými používateľmi: keď zdieľate osobné údaje alebo inak komunikujete vo verejných oblastiach s inými používateľmi, takéto informácie môžu vidieť všetci používatelia a môžu byť verejne šírené mimo nich.
 • S Vaším súhlasom: S vaším súhlasom môžeme vaše osobné údaje zverejniť na akýkoľvek iný účel.

Uchovávanie vašich osobných údajov

Spoločnosť bude uchovávať vaše osobné údaje len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Vaše Osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich zákonných povinností (napríklad ak sme povinní uchovávať vaše údaje na splnenie platných zákonov), riešenie sporov a presadzovanie našich právnych dohôd a zásad.

Spoločnosť bude uchovávať aj Údaje o používaní na účely internej analýzy. Údaje o používaní sa vo všeobecnosti uchovávajú kratšiu dobu, okrem prípadov, keď sa tieto údaje používajú na posilnenie bezpečnosti alebo zlepšenie funkčnosti našej služby, alebo ak sme zo zákona povinní uchovávať tieto údaje dlhšiu dobu.

Prenos vašich osobných údajov

Vaše informácie vrátane osobných údajov sa spracúvajú v prevádzkových kanceláriách Spoločnosti a na akýchkoľvek iných miestach, kde sa nachádzajú strany zapojené do spracovania. To znamená, že tieto informácie môžu byť prenesené do počítačov – a uchovávané v počítačoch – nachádzajúcich sa mimo vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa zákony o ochrane údajov môžu líšiť od zákonov vašej jurisdikcie.

Váš súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, po ktorom nasleduje poskytnutie takýchto informácií, predstavuje váš súhlas s týmto prenosom.

Spoločnosť podnikne všetky primerané kroky potrebné na zabezpečenie bezpečného zaobchádzania s Vašimi údajmi v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a žiadny prenos Vašich osobných údajov sa neuskutoční do organizácie alebo krajiny, pokiaľ nebudú zavedené primerané kontrolné mechanizmy vrátane zabezpečenia Vašich údajov a iných osobných informácií.

Vymazanie Vašich osobných údajov

Máte právo vymazať alebo nás požiadať o pomoc pri vymazaní osobných údajov, ktoré sme o Vás zhromaždili.

Naša služba Vám môže poskytnúť možnosť vymazať určité informácie o Vás v rámci služby.

Vaše informácie môžete kedykoľvek aktualizovať, zmeniť alebo vymazať tak, že sa prihlásite do svojho konta, ak ho máte, a navštívite sekciu nastavení konta, ktorá Vám umožňuje spravovať Vaše osobné údaje. Môžete nás tiež kontaktovať a požiadať o prístup k akýmkoľvek osobným údajom, ktoré ste nám poskytli, opraviť ich alebo vymazať.

Upozorňujeme však, že niektoré informácie môžeme potrebovať uchovávať, ak na to máme zákonnú povinnosť alebo zákonný dôvod.

Zverejnenie vašich osobných údajov

Podnikateľské transakcie

Ak sa Spoločnosť zúčastňuje na fúzii, akvizícii alebo predaji aktív, vaše osobné údaje môžu byť prenesené. Predtým, ako sa Vaše Osobné údaje prevedú a začnú sa na ne vzťahovať iné Zásady ochrany osobných údajov, poskytneme o tom oznámenie.

Vymáhanie práva

Za určitých okolností môže byť Spoločnosť povinná zverejniť Vaše Osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo v reakcii na platné žiadosti verejných orgánov (napr. súdu alebo vládneho orgánu).

Ďalšie zákonné požiadavky

Spoločnosť môže zverejniť vaše Osobné údaje v dobrej viere, že takéto konanie je nevyhnutné na:

 • Splnenie zákonnej povinnosti
 • Ochrana a obrana práv alebo majetku Spoločnosti
 • Prevencia alebo vyšetrovanie možného protiprávneho konania v súvislosti so Službou
 • Ochrana osobnej bezpečnosti Používateľov Služby alebo verejnosti
 • Ochrana pred právnou zodpovednosťou

Bezpečnosť Vašich osobných údajov

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre Nás dôležitá, ale nezabúdajte, že žiadny spôsob prenosu cez internet ani spôsob elektronického ukladania nie je 100 % bezpečný. Hoci sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu Vašich Osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Ochrana osobných údajov detí

Naša Služba neoslovuje osoby mladšie ako 13 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od osôb mladších ako 13 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a ste si vedomí, že nám vaše dieťa poskytlo Osobné údaje, kontaktujte nás. Ak sa dozvieme, že sme zhromažďovali Osobné údaje od osôb mladších ako 13 rokov bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z Našich serverov.

Ak sa musíme spoliehať na súhlas ako právny základ na spracovanie Vašich informácií a Vaša krajina vyžaduje súhlas rodiča, môžeme pred zhromažďovaním a použitím týchto informácií vyžadovať súhlas Vášho rodiča.

Odkazy na iné webové lokality

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové lokality, ktoré nie sú prevádzkované nami. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov každej navštívenej stránky.

Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov alebo postupmi akýchkoľvek stránok alebo služieb tretích strán a nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Z času na čas môžeme aktualizovať naše zásady ochrany osobných údajov. O všetkých zmenách vás budeme informovať uverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Pred nadobudnutím účinnosti zmeny vás budeme informovať e-mailom a/alebo výrazným oznámením na našej službe a aktualizujeme dátum "Poslednej aktualizácie" v hornej časti týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali tieto Zásady ochrany osobných údajov, či nedošlo k ich zmenám. Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na tejto stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať: